Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика

ДОКУМЕНТАЦИЈА Завода за заштиту споменика културе је разврстана у следеће збирке (фондове):

1. Збирка писаних докумената – досијеа
2. Збирка планова – планотека
3. Збирка фототечког материјала – фототека
4. Збирка штампаног материјала – библиотека и хемеротека

У формулару треба навести која врста документационог материјала Вам је потребна и у вези са којим објектом (објектима).

Такође је потребно навести пун назив теме Вашег истраживачког рада, због кога сте заинтересовани да извршите увид у документацију.

Студенти који желе да изврше увид у документацију су у обавези да приложе потврду свог факултета о редовном студирању (или о похађању постдипломске наставе), као и препоруку свог ментора за истраживачки рад којим се баве.

Документација Завода се не може позајмљивати.

ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР
———————————

MS-Word PDF

———————————

Категорије