Запослени у Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Кадровска и организациона структура Завода за заштиту споменика културе Краљево утврђена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Укупан број радних места је 26. Овај правилник одређује организациону и кадровску структуру на следећи начин:


Радом Завода руководи Кабинет директора који у свом саставу има 2 радна места: радно место директора и радно место заменика директора;


  1. Директор: мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог – kgb@zzskv.rs

  


Одељење за истраживање, заштиту, дигитализацију и документацију културних добара које у свом саставу има 12 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: археолог, историчар уметности, историчар, етнолог-антрополог, економиста архитектонски техиничар и фотодокументатор;


1. др Марија Марић, археолог, саветник
marija.maric@zzskv.rs


2. Марија Алексић Чеврљаковић, дипл.археолог, виши стручни сарадник
mac@zzskv.rs


3. Војкан Милутиновић, дипл.археолог, стручни сарадник, службеник за јавне набавке
vojkan.milutinovic@zzskv.rs

 


4.  Чедомир Бачкуља,дипл.историчар уметности, виши конзерватор
cedomir.backulja@zzskv.rs


 

5.  Марија Ђоровић, дипл.историчар, саветник , историчар- документатор
marija.djorovic@zzskv.rs


6.  Лидија Црнчанин, дипл.историчар, виши конзерватор, историчар- библиотекар
lidija.crncanin@zzskv.rs


7.  Трипо Данило Спахић, дипл.историчар, сарадник процеса дигитализације, уредник сајта Завода, администратор друштвених мрежа
tripo.spahic@zzskv.rs


8.  Александар Матовић, арх. техничар конзерватор
aleksandar.matovic@zzskv.rs


9.  Далибор Анђелковић, фотодокументатор
dalibor.andjelkovic@zzskv.rs


10. Душан Чиплак, дипл.економиста, координатор дигиталних процеса
dusan.ciplak@zzskv.rs

11.Вера Николић, оператер у процесу дигитализације 

vera.nikolic@zzskv.rs


Одељење за пројектовање и техничку заштиту културних добара које у свом саставу има 6 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: архитекта, архитекта-конзeрватор, сликар-конзeрватор, грађевински инжењер и архитектонски техничар;


1.Рајко Чубрић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
rajko.cubric@zzskv.rs


2. Мирјана Славковић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
mirjana.slavkovic@zzskv.rs


3. Данијела Младеновић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
danijela.mladenovic@zzskv.rs


4. Горан Кужић, дипл. инжењер архитектуре, виши стручни сарадник
goran.kuzic@zzskv.rs


5.  Весна Маринковић, дипл. инжењер архитектуре, виши стручни сарадник
vesna.marinkovic@zzskv.rs


6. Душко Јовановић, дипл.сликар конзерватор, виши стручни сарадник
dusko.jovanovic@zzskv.rs


Одељење општих послова састоји се из Секретаријата, Рачуноводства и Правне службе и има 6 запослених на неодређено;


1. Љиљана Александрић, дипл. правник, виши стручни сарадник
ljiljana.aleksandric@zzskv.rs


2. Љиљана Дуркалић, руководилац рачуноводства
ljiljana.durkalic@zzskv.rs


3. Aнастасија Тошић, благајник                                                                              anastasija.tosic@zzskv.rs


4. Оливера Ракочевић, пословни секретар


5. Андријана Анђелковић, дактилограф

ana.andjelkovic@zzskv.rs


6. Горан Јовановић, возач


Општи подаци који се ажурурају по потреби

Укупан број запослених на неодређено време дана 01.04.2022. износи 24.

Са високом стручном спремом запослено је 16 особа на неодређено време.

Са средњом стручном спремом запослено је 8 особа на неодређено време.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2020 – 1 запослени са средњом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2021 – 1 запослени са високом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време који je радни однос прекинуо у Заводу  у 2022 – 1 запослени са високом стручном спремом.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Укупан број новозапослених на неодређено време у 2021. години: 2 лице са средњом стручном спремом на месту благајника и на радном месту дигиталног оператера.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Овај унос је објављен под О НАМА. Забележите сталну везу.