Запослени у Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Кадровска и организациона структура Завода за заштиту споменика културе Краљево утврђена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Укупан број радних места је 26. Овај правилник одређује организациону и кадровску структуру на следећи начин:


Радом Завода руководи Кабинет директора који у свом саставу има 1 радно место: радно место директора .


  1. Директор републичке установе: мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог (конзерватор саветник)- kgb@zzskv.rs

  


Одељење за истраживање, заштиту, дигитализацију и документацију културних добара које у свом саставу има 12 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: археолог, историчар уметности, историчар, етнолог-антрополог, економиста архитектонски техиничар и фотодокументатор;


1. др Марија Марић, археолог, (конзерватор саветник)
marija.maric@zzskv.rs


2. Марија Алексић Чеврљаковић, археолог, (конзерватор саветник) 
mac@zzskv.rs


3. Војкан Милутиновић, археолог, службеник за јавне набавке, (конзерватор)
vojkan.milutinovic@zzskv.rs

 


4.  Чедомир Бачкуља, историчар уметности, (виши конзерватор)
cedomir.backulja@zzskv.rs


 

5.  Марија Ђоровић,историчар, документатор, ( конзерватор саветник)
marija.djorovic@zzskv.rs


6.  Лидија Црнчанин, историчар, библиотекар, ( виши конзерватор)
lidija.crncanin@zzskv.rs


7.  Трипо Данило Спахић, историчар, сарадник дигиталних процеса, уредник сајта Завода, администратор друштвених мрежа.
tripo.spahic@zzskv.rs


8.  Александар Матовић, арх. техничар, ( виши техничар)
aleksandar.matovic@zzskv.rs


9.  Далибор Анђелковић, фотограф, ( виши фотограф)
dalibor.andjelkovic@zzskv.rs


10. Душан Чиплак, економиста, координатор дигиталних процеса
dusan.ciplak@zzskv.rs

11.Вера Николић, оператер у процесу дигитализације 

vera.nikolic@zzskv.rs


Одељење за пројектовање и техничку заштиту културних добара које у свом саставу има 6 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: архитекта, архитекта-конзeрватор, сликар-конзeрватор, грађевински инжењер и архитектонски техничар;


1.Рајко Чубрић, инжењер архитектуре, ( конзерватор саветник)
rajko.cubric@zzskv.rs


2. Мирјана Славковић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
mirjana.slavkovic@zzskv.rs


3. Данијела Младеновић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
danijela.mladenovic@zzskv.rs


4. Горан Кужић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
goran.kuzic@zzskv.rs


5.  Весна Маринковић, инжењер архитектуре, (виши стручни сарадник )
vesna.marinkovic@zzskv.rs


6. Душко Јовановић, сликар, (конзерватор саветник )
dusko.jovanovic@zzskv.rs


Одељење општих послова састоји се из Секретаријата, Рачуноводства и Правне службе и има 6 запослених на неодређено;


1. Љиљана Александрић, дипл. правник, виши стручни сарадник
ljiljana.aleksandric@zzskv.rs


2. Љиљана Дуркалић, шеф рачуноводства
ljiljana.durkalic@zzskv.rs


3. Aнастасија Тошић, благајник                                                                              anastasija.tosic@zzskv.rs


4. Оливера Ракочевић, технички секретар


5. Андријана Анђелковић, дактилограф

ana.andjelkovic@zzskv.rs


6. Горан Јовановић, возач


Општи подаци који се ажурурају по потреби

Укупан број запослених на неодређено време дана 01.04.2022. износи 24.

Са високом стручном спремом запослено је 16 особа на неодређено време.

Са средњом стручном спремом запослено је 8 особа на неодређено време.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2020 – 1 запослени са средњом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2021 – 1 запослени са високом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време који je радни однос прекинуо у Заводу  у 2022 – 1 запослени са високом стручном спремом.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Укупан број новозапослених на неодређено време у 2021. години: 2 лице са средњом стручном спремом на месту благајника и на радном месту дигиталног оператера.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Овај унос је објављен под О НАМА. Забележите сталну везу.