Запослени у Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Кадровска и организациона структура Завода за заштиту споменика културе Краљево утврђена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Укупан број радних места је 26. Овај правилник одређује организациону и кадровску структуру на следећи начин:


Радом Завода руководи Кабинет директора који у свом саставу има 1 радно место: радно место директора .


  1. Директор републичке установе: мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог (конзерватор саветник)- kgb@zzskv.rs

  


Одељење за истраживање, заштиту, дигитализацију и документацију културних добара које у свом саставу има 12 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: археолог, историчар уметности, историчар, етнолог-антрополог, економиста архитектонски техиничар и фотодокументатор;


1. др Марија Марић, археолог, (конзерватор саветник)
marija.maric@zzskv.rs


2. Марија Алексић Чеврљаковић, археолог, (конзерватор саветник) 
mac@zzskv.rs


3. Војкан Милутиновић, археолог, службеник за јавне набавке, (конзерватор)
vojkan.milutinovic@zzskv.rs

 


4.  Чедомир Бачкуља, историчар уметности, (виши конзерватор)
cedomir.backulja@zzskv.rs


 

5.  Марија Ђоровић,историчар, документатор, ( конзерватор саветник)
marija.djorovic@zzskv.rs


6.  Лидија Црнчанин, историчар, библиотекар, ( виши конзерватор)
lidija.crncanin@zzskv.rs


7.  Трипо Данило Спахић, историчар, сарадник дигиталних процеса, уредник сајта Завода, администратор друштвених мрежа.
tripo.spahic@zzskv.rs

 


8.  Александар Матовић, арх. техничар, ( виши техничар)
aleksandar.matovic@zzskv.rs


9.  Далибор Анђелковић, фотограф, ( виши фотограф)
dalibor.andjelkovic@zzskv.rs


10. Душан Чиплак, економиста, координатор дигиталних процеса
dusan.ciplak@zzskv.rs

11.Вера Николић, оператер у процесу дигитализације 

vera.nikolic@zzskv.rs


Одељење за пројектовање и техничку заштиту културних добара које у свом саставу има 6 запослених на неодређено, следећих профила стручних сарадника: архитекта, архитекта-конзeрватор, сликар-конзeрватор, грађевински инжењер и архитектонски техничар;


1.Рајко Чубрић, инжењер архитектуре, ( конзерватор саветник)
rajko.cubric@zzskv.rs


2. Мирјана Славковић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
mirjana.slavkovic@zzskv.rs


3. Данијела Младеновић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
danijela.mladenovic@zzskv.rs


4. Горан Кужић, инжењер архитектуре, (конзерватор саветник )
goran.kuzic@zzskv.rs


5.  Весна Маринковић, инжењер архитектуре, (виши стручни сарадник )
vesna.marinkovic@zzskv.rs


6. Душко Јовановић, сликар, (конзерватор саветник )
dusko.jovanovic@zzskv.rs


Одељење општих послова састоји се из Секретаријата, Рачуноводства и Правне службе и има 6 запослених на неодређено;


1. Љиљана Александрић, дипл. правник, виши стручни сарадник
ljiljana.aleksandric@zzskv.rs


2. Љиљана Дуркалић, шеф рачуноводства
ljiljana.durkalic@zzskv.rs


3. Aнастасија Тошић, благајник                                                                              anastasija.tosic@zzskv.rs


4. Оливера Ракочевић, технички секретар


5. Андријана Анђелковић, дактилограф

ana.andjelkovic@zzskv.rs


6. Горан Јовановић, возач


Општи подаци који се ажурурају по потреби

Укупан број запослених на неодређено време дана 12.12.2022. износи 24.

Укупан број запослених на одређено време дана 12.12.2022. износи 1 – Јована Дурман.

Са високом стручном спремом запослено је 16 особа на неодређено време.

Са високом стручном спремом запослена је 1 особа на одређено време.

Са средњом стручном спремом запослено је 8 особа на неодређено време.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2020 – 1 запослени са средњом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао у 2021 – 1 запослени са високом стручном спремом.

Укупан број запослених на неодређено време који je радни однос прекинуо у Заводу  у 2022 – 1 запослени са високом стручном спремом.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Укупан број новозапослених на неодређено време у 2021. години: 2 лице са средњом стручном спремом на месту благајника и на радном месту дигиталног оператера.

Укупан број новозапослених на одређено време у 2022. години : 1 лице са високом стручном спремом на радном месту сарадник дигиталних просеца због повећаног обима посла.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Категорије