Црква брвнара у селу Врба код Краљева

За цркву брвнару у Врби се претпоставља да је народ овог краја подигао 1831. године и да су је радили домаћи мајстори. Веома је једноставна, без много декорације и не показује велику спретност градитеља.
Црква је постављена на камене темеље, правоугаоног је облика са лучном олтарском апсидом. Зидови су од масовних храстових талпи, које су са унутрашње стране обложене трском и омалтерисане. Иначе талпе нису на уобичајен начин ућертане, већ су низане у диреке. Таваница је од шашоваца благо засведена. Кров је малог нагиба са широким стрехама, покривен ћерамидом. У неизмењеном облику сачувана су јужна врата са лучним завршетком и геометријским украсима од накивених летвица.

Категорије