Презентација НКД на страници „Youtube“ Завода

Због своје препознатљивости у оквирима ширим ван локалног, споменици културе се често користе као комуникцијско средство примерено моделу комуникације и коришћеним комуникацијским каналима, а зарад лакшег остваривања пројектованих исхода културних манифестација. У тим случајевима јавља се потреба адекватне презентације споменика културе као важног ресурса који би требало да  допринесе већем интерсовању за савремена дешавања у оквиру локалне заједнице. Завод за заштиту споменика културе Краљево увидевши потребу за још бољим презентовањем НКД, а увек се трудећи да користи савремене методе презентовања, јавности је сада доступан  „Youtube“ канал Завода. Кратка форма и могућност аудио-визуелне поруке пружа Заводу савремене могућности за развој комуникације и интеракције – презентације НКД. Завод свој садржај на овој платформи базира у највећој мери, на кратким видеима у којима се третирају непокретна културна добра која су под његовом  надлежношћу. Имајући у виду историјски контекст ове установе, гледаоци на Јутјубу имаће прилике да виде неке најлепше и нетипичне снимке и призоре непокретних културних добара које су у надлежности овог Завода.

Категорије