ЈН 2016

ЈН МВ 1.2.1/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.2.1/2016 – Предмет јавне набавке су услуге – Штампање, дизајн, техничко уређење и припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА – непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2016

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.1/2016

Одговор на питање бр. 1408/2 ЈН МВ 1.2.1/2016

Одговор на питање бр. 1425/2 ЈН МВ 1.2.1/2016

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН МВ 1.2.1/2016

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН МВ 1.2.1/2016

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.2.1/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.2.1/2016


ЈН ОП 1.3.5/2016

Отворени поступак јавне набавкe Радовa на адаптацији таванског простора Завода за заштиту споменика културе – Швапчића куће у Краљеву

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2016

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.5/2016

Одговор на питање бр. 1262/2 ЈН ОП 1.3.5/2016

Одговор на питање бр. 1307/2 ЈН ОП 1.3.5/2016

Одговор на питање бр. 1318/2 ЈН ОП 1.3.5/2016

Одговор на питање бр. 1362/2 ЈН ОП 1.3.5/2016

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.5/2016

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2016

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.5/2016

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН ОП 1.3.5/2016

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.5/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.5/2016


ЈН МВ 1.1.2/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.2/2016 – Опрема за потребе реализације пројекта дигитализација документације о културним добрима на територији Завода – Партије I и II

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.1.2/2016

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.2/2016

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1.1.2/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.1.2/2016


ЈН МВ 1.1.1/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.1.1/2016 – Набавка добара, Гориво за моторна
возила за потребе ЗЗЗСКВ

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.1.1/2016

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2016

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2016

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1.1.1/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.1.1/2016


ЈН ОП 1.3.2/2016

Отворени поступак јавне набавку Конзерваторско-рестаураторских радова на инвестиционом одржавању Цркве Св. Ђорђа у Врху и Цркве Св. Алексеја у Милићима код Студенице – Партије 1 и 2

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.2/2016

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.2/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1.3.2/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.2/2016


ЈН ОП 1.3.6/2016

Отворени поступак јавне набавку РАДОВА на обијању малтера са фасадних зидова и неосликаних делова унутрашњих зидова на Цркви Св. Николе у Баљевцу за потребе архитектонских истраживања

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2016

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.6/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1.3.6/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.6/2016


ЈН ОП 1.3.4/2016

Отворени поступак јавне набавке бр. 1.3.4/2016 – Набавка радова, Конзерваторско-рестаураторски радови на Цркви брвнари у селу Врба код Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.4/2016

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.4/2016

Одговор на питање бр. 988/3 ЈН ОП 1.3.4/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1.3.4/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.4/2016

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈН ОП 1.3.4/2016


ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1(1.3.1)/2016 – Набавка радова, Конзерваторско-рестаураторски радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Конкурсна документација за ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Обавештење о обустави поступка ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016


ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1(1.3.1)/2016 – Набавка радова, Конзерваторско-рестаураторски радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа (поновљен поступак)

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Конкурсна документација за ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1 (1.3.1)/2016


ЈН МВ 1 (1.3.3)/2016

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 01 (1.3.3)/2016 – Набавка радова, Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1 (1.3.3)/2016

Конкурсна документација за ЈН МВ 1 (1.3.3)/2016

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1 (1.3.3)/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1 (1.3.3)/2016

Категорије