Конзерваторско – рестаураторски радови на спомен парку „ПОПИНА“ – Општина Врњачка Бања

 

У току 2016. године  изведени су конзерваторско рестаураторски радови на спомен парку “ПОПИНА“, у месту Штулац у непосредној близини Врњачке Бање и Трстеника. Пројект конзерваторско-рестаураторских радова финансиран је средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања, а руководилац  је архитекта конзерватор Мирјана Славковић  и  сарадник историчар конзерватор Лидија Црнчанин  из Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Ауторско дело архитекте Богдана Богдановића (1922-2010) оживело је сада већ давне 1981.године као посвета једној од првих фронталних битака између антифашистичких снага у Србији и немачког окупатора 13.октобра 1941.године, а ове године се обележава 75 година од тог немилог догађаја. Спомен парк у чијем је средишту споменик у народу познат као „Снајпер“ простире се на 12 хектара. цео комплекс је осмишљен као троделна композиција од камених блокова са заједничком осовином. Споменик је грађен од јабланичког гранита.

Прва фаза Пројекта је предвиђала преузимање хитних мера заштите: чишћење камених блкова, одстрањивање вегетације, скидање графита, уградња недостајућих камених лајсни. Уз то обновљен је систем вентилације,  саниране су и стазе од гранитних плоча и шеталиште које води од магистралног пута до узвишења на коме се налази споменик и постављена је табла са основним информацијама о спомен-парку.

Друга фаза планира извођење радова на партерном уређењу, опремању комплекса урбаним мобилијаром и извођење електроинсталатерских радова ради креирања основног и декоративног осветљења.

Попина ускоро у новом руху……

popina  IMG_20160527_133311  DSC_0038  DSC_0015

Категорије