Министарство културе определило 18,4 милиона динара Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Преко Конкурса из области заштите непокретног културног наслеђа Министарства културе Републике Србије, Завод за заштиту споменика културе Краљево добио је значајна средства за пројекте које се односе на споменчко наслеђе града и околине. Ова средства биће искоришћења за реализацију 7 пројеката већином на територији града Краљева.

Категорије