МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП SYMPOSIUM НИШ И ВИЗАНТИЈА – XVI

Марија Алексић Чеврљаковић и др Марија Марић су представиле свој рад Баштина на маргини. Заборављено касноантичко наслеђе Завода за заштиту споменика културе у Краљеву на МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП SYMPOSIUM НИШ И ВИЗАНТИЈА  XVI, ~ Римски венац православног краљевств – 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног ~ који се одржао у периоду 3. до 5. јуна 2017. године у Нишу. Организатори симпозијума су град Ниш, Универзитет у Нишу и Нишка православна епархија.

Резиме рада

Територијална надлежност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву обухвата простор готово читаве југозападне четвртине Републике Србије, односно четири управна округа у правном смислу (Рашки, Расински, Златиборски и Моравички). Од институционалних почетака 1965. до данас, деловање ове установе обележили су велики и значајни истраживачки радови који су махом били оријентисани према средњовековним градитељском наслеђу (манастирски комплекси, цркве и градови). Проучавање средњовековног наслеђа било је условљено чињеницом да територија Завода обухвата простор Старе Рашке, односно језгра из кога се развила средњовековна српска држава и на којој су, касније током XIV и XV века, настала нека од најзначајнијих архитектонских остварења Моравске Србије. Услед важности овог простора за национални идентитет српског народа, материјална култура која потиче из других периода ненамерно је остала маргинализована и у сенци велелепних здања попут манастира Студеница, Жича, Старог Раса са Сопоћанима, Маглича и др. Рад има за циљ да укаже на постојање богате историјске прошлости овог дела Србије, са посебним нагласком на касноантички период. Материјална култура из овог периода, приказана кроз насеља, виле, систем утврђења, руднике, металуршке центре и др.указује да је овај простор представљао важан део Римског Царства у економском и политичком погледу. Рад ће покушати да укаже на могућности и ограничења ревитализације фонда касноантичког наслеђа разматрајући његов положај, односно просторни распоред, али и доживљај заједнице у чијем окружењу се налази.

Категорије