Међународни научни скуп Fortifications, defence systems, structures and features in the past / Фортификације, одбрамбени сустави и структуре у прошлости

У периоду од 7. до 9. јуна 2017. године на Институту за Археологију у Загребу одржан је 4. међународни научни скуп под називом Fortifications, defence systems, structures and features in the past / Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti.

На скупу је др Марија Марић, археолог Завода, презентовала резултате свог истраживања под називом Kasnoantička utvrđenja severnog dela imperijalnog domena Metalla Dardanica / Late Roman fortifications of the northern part of the Metalla Dardanica imperial domain.

Апстракт рада се може пронаћи на линку:

https://www.academia.edu/33431368/Late_Roman_Fortifications_of_the_Easthern_Part_of_the_Metalla_Dardanica_Imperial_Domain

 

Категорије