Обнавља се споменик у селу Адрани који је посвећен ратовима током ХХ века

Категорије