РАШКА БАШТИНА 3

Зборник радова
РАШКА БАШТИНА 3

Уредник Слободан Ђорђевић
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Година: 1989.
тврд повез, ћирилица, илустовано, 29цм
324 стр.

726.5.025.3/.4(497.11) (082)

Категорије