Влада утврдила мере заштите, границе и мере заштите заштићене околине зграде Митрополије у Новом Пазару

Влада Србије донела је одлуку о утврђивању мера заштите, границе и мере заштите заштићене околине и споменика културе зграде Митрополије у Новом Пазару. Овај објекат представља репрезентативни пример градске архитектуре карактеристичне за период од краја 18. и почетка 19. века. Једна је од ретко сачуваних градских кућа из тог периода. Зграда Митрополије спада у најстарије примерке народног градитељства у Новом Пазару, али и у Србији. Својим изгледом сведочи о потребама, схватањима и навикама великодостојника СПЦ у 19. веку. Поред својих архитектонских вредности, значајна и као сведочанство друштвеног и политичког живота у Новом Пазару, положају СПЦ и српског становништва у овим крајевима пре ослобађања од турске власти. Функције које је добијала сведоче и о развоју школства у овом граду на југузападу Србије.

Категорије