Захтев за издавање решења о давању сагласности на пројекат и документацију

1. У формулар је потребно унети пун назив пројекта за који се тражи решење о давању сагласности.

2. Такође се мора навести број и датум Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите, на основу ког је израђен пројекат.

3. Пројекат обавезно треба да садржи одговарајућу лиценцу пројектанта.

ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР
———————————

MS-Word PDF

———————————

Категорије