21. ТУТИН

1. РИБАРИЋЕ, манастир Црна Река, I/36, 2294/48
– Решење о стављању под заштиту државе манастира Црна Река број 2294/48 од 25. децембра 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Црна Река утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ТУТИН (Лукавица), црква Светог Петра и Павла и старо гробље око ње, I/59, 202/50
– Решење о стављању под заштиту државе заједно са старим гробљем око ње црквице код Тутина број 202/50 од марта 1950 године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Петра и Павла утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

3. МОЈСТИР, кућа Стане и Радоша Чукића (кућа н.х. Богољуба Чукића), I/70, 465/51
– Решење о стављању под заштиту државе куће Стане и Радоша Чукића у Мојстиру број 465/51 од 12. априла 1951. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

4. ТУТИН, Хамзагића кућа, I/145, 01 број: 06/53-80
– Одлука о проглашењу Хамзагића куће у Тутину за културно добро – споменик културе број 01 број: 06/53-80 од 5. октобра 1980. године донета од стране Скупштине општине Тутин

5. ПАЉЕВО, Пећинска црква у Паљеву, III/22, 01 број: 06-39/87
– Одлука о проглашењу пећинске цркве у Паљеву за културно добро – археолошко налазиште 01 број: 06-39/87 од 23. октобра 1987. године донета од стране Скупштине општине Тутин

6. ЦРКВИНЕ, Смолућска пећина, III/24, 05 број 633-3721/97
– Одлука о утврђивању Смолућске пећине за археолошко налазиште број 05 број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 51/97)

7. ТУТИН, остатци манастира на локалитету Црквина у Тутину, III/25, 05 број 633-3153/97-28
– Одлука о утврђивању остатака манастира на локалитету Црквина у Тутину за археолошко налазиште 05 број 633-3153/97-28 од 8. августа 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 39/97)

8. ПИСКOПОВЦЕ, остаци цркве и гробља у Пископовцима, III/26, 05 број 633-3721/97
– Одлука о утврђивању остатака цркве и гробља у Пископовцима за археолошко налазиште 05 број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 51/97)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.