ЈН 2019

ЈН ПП 1.3.1/2019 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Непредвиђених санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на Цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици Обавештење о покретању ЈН ПП 1.3.1/2019 Конкурсна документација за ЈН ПП 1.3.1/2019 Одлука о додели уговора за ЈН ПП 1.3.1/2019 Обавештење о закљученом уговору ЈН ПП 1.3.1/2019 ЈН МВ 1.3.2/2019
прочитај више

ЈН 2018

ЈН МВ 1.3.1/2018 Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018 Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1.3.1/2018 Обавештење о обустави поступка за ЈН МВ 1.3.1/2018 Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018 Конкурсна документација за ЈН
прочитај више

ЈН 2017

ЈН МВ 1.3.10/2017 Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Старом купатилу у Јошаничкој Бањи Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.10/2017 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.10/2017 Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.10/2017 Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.10/2017 Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.10/2017 ЈН МВ 1.3.7/2017 Поступак јавне набавкe мале
прочитај више

ЈН 2016

ЈН МВ 1.2.1/2016 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.2.1/2016 – Предмет јавне набавке су услуге – Штампање, дизајн, техничко уређење и припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА – непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2016 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на питање бр. 1408/2 ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на
прочитај више

ЈН 2015

ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 3 – 1.1.3/2015 – Набавка добара, Гориво за моторна возила за потребе ЗЗЗСКВ Конкурсна документација за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Позив за подношење понуда за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Одлука о додели уговора за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 ЈН МВ
прочитај више

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево. Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Завода за заштиту споменика културе Краљево, а нарочито начин и поступак
прочитај више