ЈН 2017

ЈН ОП 1.3.6/2017 Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен комплексу на Ружића брду у Дракчићима код Краљева Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017 Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.6/2017 Одговор на питање бр. 393/2 ЈН ОП 1.3.6/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017 Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.6/2017 Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.6/2017
прочитај више

ЈН 2016

ЈН МВ 1.2.1/2016 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.2.1/2016 – Предмет јавне набавке су услуге – Штампање, дизајн, техничко уређење и припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА – непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2016 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на питање бр. 1408/2 ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на
прочитај више

ЈН 2015

ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 3 – 1.1.3/2015 – Набавка добара, Гориво за моторна возила за потребе ЗЗЗСКВ Конкурсна документација за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Позив за подношење понуда за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Одлука о додели уговора за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 ЈН МВ
прочитај више

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево. Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Завода за заштиту споменика културе Краљево, а нарочито начин и поступак
прочитај више