КРАТАК ИСТОРИЈАТ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

Завод за заштиту споменика културе Краљево основан је 5. фебруара 1965. године одлуком Скупштине Среза Краљево бр. 19455 од 5. фебруара 1965. године. На почетку свога рада Завод је покривао 17 општина које су улазиле у састав среза Краљево. Рад Завода у то време финансирала је Скупштина среза, а касније (после укидања срезова 1966. године)
прочитај више