Подношење захтева

Ради лакше комуникације са странкама и побољшања квалитета пружених услуга Завод за заштиту споменика културе Краљево пружа могућност да преузмете потрбне обрасце Захтева у .доц и .пдф формату, попуните и донетсете лично у Завод, пошаљете факсом или електронском поштом. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО Адреса: ЦАРА ЛАЗАРА 24, 36000 КРАЉЕВО Телефон: 036/331-866 Факс: 036/331-025
прочитај више

Захтев за издавање решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (конзерваторски услови)

1. Овај захтев може поднети само онај ко приложи доказ о својини или праву коришћења објекта на који се захтев односи (у формулару правни основ). 2. При испуњавању формулара нарочито је важно прецизно дефинисати врсту жељене грађевинске интервенције на објекту. У даљем тексту се дају дефиниције појмова преузете из члана 2 Закона о планирању и
прочитај више

Захтев за издавање решења о давању сагласности на пројекат и документацију

1. У формулар је потребно унети пун назив пројекта за који се тражи решење о давању сагласности. 2. Такође се мора навести број и датум Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите, на основу ког је израђен пројекат. 3. Пројекат обавезно треба да садржи одговарајућу лиценцу пројектанта. ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР ———————————   ———————————

Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика

ДОКУМЕНТАЦИЈА Завода за заштиту споменика културе је разврстана у следеће збирке (фондове): 1. Збирка писаних докумената – досијеа 2. Збирка планова – планотека 3. Збирка фототечког материјала – фототека 4. Збирка штампаног материјала – библиотека и хемеротека У формулару треба навести која врста документационог материјала Вам је потребна и у вези са којим објектом (објектима).
прочитај више

Обавештење о завршетку радова на НКД и захтев за преглед и проверу изведених радова

Образац можете преузети у .доц и .пдф формату, попунити и донети лично у Завод, или послати факсом или електронском поштом. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО Адреса: ЦАРА ЛАЗАРА 24, 36000 КРАЉЕВО Телефон: 036/331-866 Факс: 036/331-025 e-mail: office@zzskv.rs; zahtevi@zzskv.rs web: zzskv.rs Радно време радним даном od 7.00 do 16.00 ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР ———————————   ———————————

Захтев за добијање сагласности за постављање летњих башти

Документа потребна за подношење захтева за издавање сагласности за постављање летњих башти: Правни основ – уговор о власништву или закупу локала Сагласност секретаријата за саобраћај за текућу годину. Графички приказ положаја летње баште, њених елемената, kao и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, дрвореда и сл. у размери 1:100
прочитај више

Захтев за добијање сагласности за постављање реклама

Документа потребна за подношење захтева: Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца. Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, у размери 1:100
прочитај више