КУЛТУРНА ДОБРА

јун 18, 2015 у рубрици РЕГИСТАР аутор Уредник

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

01. АЛЕКСАНДРОВАЦ
02. АРИЉЕ
03. БАЈИНА БАШТА
04. БРУС
05. ВАРВАРИН
06. ВРЊАЧКА БАЊА
07. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
08. ИВАЊИЦА
09. КОСЈЕРИЋ
10. КРАЉЕВО
11. КРУШЕВАЦ
12. ЛУЧАНИ
13. НОВА ВАРОШ
14. НОВИ ПАЗАР
15. ПОЖЕГА
16. ПРИБОЈ
17. ПРИЈЕПИЉЕ
18. РАШКА
19. СЈЕНИЦА
20. ТРСТЕНИК
21. ТУТИН
22. ЋИЋЕВАЦ
23. УЖИЦЕ
24. ЧАЈЕТИНА
25. ЧАЧАК