КУЛТУРНА ДОБРА

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

01. АЛЕКСАНДРОВАЦ
02. АРИЉЕ
03. БАЈИНА БАШТА
04. БРУС
05. ВАРВАРИН
06. ВРЊАЧКА БАЊА
07. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
08. ИВАЊИЦА
09. КОСЈЕРИЋ
10. КРАЉЕВО
11. КРУШЕВАЦ
12. ЛУЧАНИ
13. НОВА ВАРОШ
14. НОВИ ПАЗАР
15. ПОЖЕГА
16. ПРИБОЈ
17. ПРИЈЕПИЉЕ
18. РАШКА
19. СЈЕНИЦА
20. ТРСТЕНИК
21. ТУТИН
22. ЋИЋЕВАЦ
23. УЖИЦЕ
24. ЧАЈЕТИНА
25. ЧАЧАК

 

Преглед непокретних културних добара на дан 31.12.2020.

Назив НКД Округ Општина Место Врста НКД Категорија НКД Број НКД у регистру ЗЗСКВ Датум уписа у регистар ЗЗСКВ Број НКД у централном регистру Датум уписа НКД у централ.регистар Власник Корисник
Кућа нх Стевана Чоловића Златиборски Ариље Радобуђа Споменик културе Непокретно културно добро СК 44 18/02/1982 СК 192 6/4/1982    
Манастир Ариље Златиборски Ариље Ариље Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 8 4/2/1982 СК 162 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Клисура Златиборски Ариље Добраче Споменик културе Непокретно културно добро СК 86 13/06/1983 СК 498 13/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Златиборски Ариље Бреково Споменик културе Непокретно културно добро великог значаја СК 72 24/02/1983 СК 374 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Кућа Ивка Милошевића Златиборски Бајина Башта Бајина Башта Споменик културе Непокретно културно добро СК 190 4/8/1990 СК 909 29/10/1990    
Локалитет Мраморје на потесима Гајеви и Урошевине у Растишту Златиборски Бајина Башта Расиште Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 31 7/8/2012 АН 168 25/01/2013    
Манастир Рача Златиборски Бајина Башта Рача Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 78 24/02/1983 СК 377 24/02/1983 СПЦ СПЦ
Мраморје Златиборски Бајина Башта Перућац Археолошко налазиште Непокретно културно добро од изузетног значаја АН 2 13/06/1983 АН 26 27/06/1983    
Стара чаршија Златиборски Бајина Башта Бајина Башта Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро ПКИЦ 7 1/2/1990 ПКИЦ 23 29/10/1990    
Црква брвнара Златиборски Бајина Башта Дуб Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК146 13/06/1983 СК 525 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Вазнесења Христовог Златиборски Бајина Башта Рогачица Споменик културе Непокретно културно добро СК147 24/02/1983 СК 526 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Јевтића Луке Златиборски Бајина Башта Вишесава Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 15 5/2/1990 АН 86 29/10/1990    
Зграда Среског начелства Златиборски Косјерич Косјерич Споменик културе Непокретно културно добро СК 171 3/8/1990 СК 890 29/10/1990    
Локалитет Римско или Мађарско гробље Златиборски Косјерич Тубићи Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 10 15/06/1983 АН 34 27/06/1983    
Стари хан Златиборски Косјерич Косјерич Споменик културе Непокретно културно добро СК 54 13/04/1983 СК 480 28/06/1983    
Црква брвнара Златиборски Косјерич Сеча река Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 31 11/2/1982 СК 199 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Зграда старе општине у Новој Вароши Златиборски Нова Варош Нова Варош Споменик културе Непокретно културно добро СК 229 23/09/1998 СК 1497 12/10/1998 Град Нова Варош Завичајни Музеј
Кућа народног хероја Момира Пуцаревића Златиборски Нова Варош Дрмановићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 137 13/06/1983 СК 518 28/06/1983    
Кућа Томислава Бошковића Златиборски Нова Варош Радоиња Споменик културе Непокретно културно добро СК 138 12/6/1983 СК 519 28/06/1983    
Манастир Дубница Златиборски Нова Варош Божетићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 119 13/061983 СК 507 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Златиборски Нова Варош Кућани Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 32 12/2/1982 СК 200 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Златиборски Нова Варош Радијевићи Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 73 13/06/1983 СК 492 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Арханђела Златиборски Нова Варош Буковик Споменик културе Непокретно културно добро СК 157 13/06/1983 СК 536 29/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Тројице Златиборски Нова Варош Нова Варош Споменик културе Непокретно културно добро СК 141 24/02/1983  СК 412 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Тројице у Бистрици Златиборски Нова Варош Бистрица Споменик културе Непокретно културно добро СК 230 28/09/1998 СК 1505 12/10/1998 СПЦ СПЦ
Аћимовића кућа Златиборски Пожега Пожега Споменик културе Непокретно културно добро СК 196 6/9/1991 СК 968 21/06/1992    
Богородичина црква Златиборски Пожега Прилепац Споменик културе Непокретно културно добро СК 125 24/02/1983 СК 405 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Велика хумка Златиборски Пожега Пилатовићи Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 9 13/06/1983 АН 33 27/06/1983    
Висибаба- локалитет Блашковина Златиборски Пожега Висибаба Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН 4 13/06/1983 АН 28 27/06/1983    
Висибаба-локалитет Болница Златиборски Пожега Висибаба Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН7 13/06/1983 АН 31 27/06/1983    
Висибаба-локалитет Варошиште Златиборски Пожега Висибаба Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН 6 13/06/1983 АН 3о 27/06/1983    
Висибаба-локалитет Весовина и Крчевина Златиборски Пожега Висибаба Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН 5 13/06/1983 АН 29 27/06/1983    
Висибаба Савинац Златиборски Пожега Висибаба Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН 8 13/06/1983 АН 32 27/06/1983    
Кућа народног хероја Владимира Радовановића Златиборски Пожега Годовик Споменик културе Непокретно културно добро СК 46 22/02/1982 СК 194 6/4/1982    
Кућа народног хероја Милорада Бонџулића  Златиборски Пожега Отањ Споменик културе Непокретно културно добро СК 45 22/02/1982 СК 193 6/4/1982    
Кућа народног хероја Петра Лековића Златиборски Пожега Речце Споменик културе Непокретно културно добро СК 47 22/02/1982 СК 195 6/4/1982    
Родна кућа народног хероја Петра Лековића Златиборски Пожега Сврачково Споменик културе Непокретно културно добро СК 142 13/06/1983 СК 521 28/06/1983    
Спомен чесма Златиборски Пожега Пожега Споменик културе Непокретно културно добро СК 202 23/12/1992 СК 974 30/12/1992 Општина Пожега Општина Пожега
Ужи центар села Годовик Златиборски Пожега Годовик Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од великог значаја ПКИЦ 3 1/2/1990 ПКИЦ 19 29/10/1990    
Целина у Горњој Добрињи Златиборски Пожега Горња Добрина Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од изузетног значаја ПКИЦ 29 24/02/1983 ПКИЦ 26 21/06/1992    
Црква Св. Петра и Павла Златиборски Пожега Горња Добрина Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 129 24/02/1983 СК 407 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Ђорђа Златиборски Пожега Годовик Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 126 24/02/1983 СК 406 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Борисављевића кућа Златиборски Прибој Прибој Споменик културе Непокретно културно добро СК 176 3/8/1990 СК 895 29/10/1990    
Манастир Бања Златиборски Прибој Бања Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 13 4/2/1982 СК 167 05/041982 СПЦ СПЦ
Манастир Мажићи Златиборски Прибој Ораховица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 164 8/11/1985 СК 671 18/03/1986 СПЦ СПЦ
Некропола стећака „Црквина“ Златиборски Прибој Прибој Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 17 5/2/1990 АН 88  29/10/1990    
Спомен костурница у Прибоју Златиборски Прибој Прибој Споменик културе Непокретно културно добро СК 256 29/09/2010 СК 2104 25/05/2011 СПЦ СПЦ
Средњовековни град Јагат Златиборски Прибој Црнузи Споменик културе Непокретно културно добро СК 165 8/11/1985 СК 672 18/03/1986    
Црква Богородичиног покрова Златиборски Прибој Херцеговачка Голеша Споменик културе Непокретно културно добро  СК 107 13/06/1983 СК 505 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Арханђела Златиборски Прибој Поблаће Споменик културе Непокретно културно добро СК 79 13/06/1983 СК 495 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Грчко гробље Златиборски Пријепоље Хрта Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 14 05/031986 АН 70 20/03/1986    
Зграда завичајног музеја Златиборски Пријепоље Пријепоље Споменик културе Непокретно културно добро СК 187 4/8/1980 СК 906 29/10/1990    
Кућа Енвера Мусабеговића Златиборски Пријепоље Пријепоље Споменик културе Непокретно културно добро СК 162 23/07/1985 СК 669 18/03/1986    
Кућа Милоша Дивца Златиборски Пријепоље Дренова Споменик културе Непокретно културно добро СК 132 13/06/1983 СК 514 28/06/1983    
Локалитет Црквине Златиборски Пријепоље Дренова Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 13 6/3/1986 АН 69 20/03/1986    
Манастир Давидовица Златиборски Пријепоље Бродарево Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 75 24/02/1983 СК 375 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Манастир Милешева Златиборски Пријепоље Милешево Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 7 3/2/1982 СК 161 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Мили Златиборски Пријепоље Гробнице Споменик културе Непокретно културно добро СК 81 13/06/1983 СК 496 28/06/1983    
Меморијални комплекс „Бошко Буха“ Златиборски Пријепоље Јабука Знаменито место Непокретно културно добро од изузетног значаја ЗМ 1 5/2/1990 ЗМ 18 29/10/1990 Друштвена и приватна Друштвена и приватна лица
Партизанска Болница Златиборски Пријепоље Пријепоље Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 74 13/06/1983 СК 493 28/06/1983    
Римска некропола- Коловрат Златиборски Пријепоље Коловрат Археолошко налазиште Непокретно културно добро од великог значаја АН 11 13/06/1983 АН 35 27/06/1983    
Село Милаковићи на Озрену код Пријепоља Златиборски Пријепоље Милаковићи Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро ПКИЦ 12 13/03/2018 ПКИЦ 78 10/4/2018 Приватна и државна својина  
Средњовековни град Ковин Златиборски Пријепоље Џурово Споменик културе Непокретно културно добро СК 9 4/2/1982 СК 163 5/4/1982    
Средњовековни град Милешевац Златиборски Пријепоље Хисарџик Споменик културе Непокретно културно добро СК 107 4/2/1982 СК 164 05/041982    
Велика Градина Златиборски Сјеница Крће Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 23 24/12/11998 АН 131 15/01/1999    
Кућа народног хероја Јездимира Ловића Златиборски Сјеница Горње Лопиже Споменик културе Непокретно културно добро СК 64 13/06/1983 СК 487 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Манастир Куманица Златиборски Сјеница Врбница Споменик културе Непокретно културно добро СК 106 13/06/1983 СК 504 28/061983 СПЦ СПЦ
Мост на Увцу Златиборски Сјеница Жвале Споменик културе Непокретно културно добро СК 49 25/02/1982 СК 189 5/4/1982    
Спасојевића кула у Брњици Златиборски Сјеница Брњица Споменик културе Непокретно културно добро СК 251 29/09/2010 СК 2099 25/05/2011 Приватна својина Приватно лице
Султан Валида џамија Златиборски Сјеница Сјеница Споменик културе Непокретно културно добро СК 195 15/04/1990 СК 953 24/04/1991 Исламска заједница у Србији Исламска заједница у СРбији
Црква Вазнесења Христовог Златиборски Сјеница Штављ Споменик културе Непокретно културно добро СК 232 25/01/2000 СК 1658 2/12/2002 СПЦ СПЦ
Црква и Гробље на Радишића брду Златиборски Сјеница Радишића Гробље Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 27 25/02/1998 АН 128 15/01/1999 Друштвена својина  
Бела црква Каранска Златиборски Ужице Каран Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 38 16/02/1982 СК 186 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Историјске зграде у Ужицу Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК43 18/02/1982 СК 191 6/4/1982 Мешовита својина  
Кућа народног хероја Миодрага Миловановића Златиборски Ужице Луново село Споменик културе Непокретно културно добро СК 56 13/06/1983 СК 481 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Мољковића хан Златиборски Ужице Кремна Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 133 13/06/1983 СК 515 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Мољковића чесма Златиборски Ужице Кремна Споменик културе Непокретно културно добро СК 240 7/3/2002 СК 1666 2/12/2002 Друштвена својина  
Мутапов Шанац Златиборски Ужице Љубање Споменик културе Непокретно културно добро СК 254 27/09/2010 СК 2102 25/05/2011 Приватна својина Приватно лице
Основна школа у Мољковини Златиборски Ужице Кремна Споменик културе Непокретно културно добро СК 194 15/04/1990 СК 951 24/04/1991    
Средњовековни град Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 51 24/02/1983 СК 367 7/3/1983 Друштвена својина  
Станића кућа Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро СК 53 13/06/1983 СК 479 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Стара хидроцентрала на Ђетињи Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК131 24/03/1983 СК 409 7/3/1983 Друштвена својина  
Црква архистратига Михаила Златиборски Ужице Стапари Споменик културе Непокретно културно добро СК 148 24/02/1983 СК 527 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Златиборски Ужице Севојно Споменик културе Непокретно културно добро СК 87 13/06/1983 СК 499 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Светог Марка Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 71 24/02/1983 СК 373 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Светог Ђорђа Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро СК 77 24/02/1983 СК 376 7/3/1983 СПЦ  СПЦ
Четри шанца из првог устанка на платоу села Кремна Златиборски Ужице Кремна Споменик културе Непокретно културно добро СК 253 27/09/2010 СК2101 25/05/2011 Приватна својина Приватна лица
Јокановића кућа Златиборски Ужице Ужице Споменик културе Непокретно културно добро СК 189 4/8/1990 СК 908 29/10/1990    
Вила Председништва владе Златиборски Чајетина Палисад Споменик културе Непокретно културно добро СК 42 17/02/1982 СК 190 6/4/1982 Приватна својина Приватно лице
Комплекс Старо село у Сирогојно Златиборски Чајетина Сирогојно Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од изузетног значаја ПКИЦ 13 18/09/2019 ПКИЦ 84 2/10/2019 Мешовита својина  
Кућа Димитрија Туцовића Златиборски Чајетина Гостиље Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 58 13/06/1983 СК 483 28/06/1983 Државна својина  
Кућа народног хероја Саве Јовановића Сирогојна Златиборски Чајетина Трнава Споменик културе Непокретно културно добро СК 154 13/06/1983 СК 533 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Манастир Увац Златиборски Чајетина Стубло Споменик културе Непокретно културно добро СК 219 20/12/1998 СК 1500 12/10/1998    
Спомен-чесма краља Александра Обреновића на Златибору Златиборски Чајетина Златибор Споменик културе Непокретно културно добро СК 267 18/09/2019 СК 2227 2/10/2019 Државна својина  
Споменик са спомен-гробницом стрељаних рањеника на Златибору Златиборски Чајетина Златибор Споменик културе Непокретно културно добро СК 264 18/09/2019 СК 2224 2/10/2019 Државна својина  
Црква Брвнара Златиборски Чајетина Јабланица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 33 12/2/1982 СК 201 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Златиборски Чајетина Доброселица Споменик културе Непокретно културно добро СК 34 12/2/1982 СК 202 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква Св. Петра и Павла Златиборски Чајетина Сирогојно Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 144 13/06/1983 СК 523 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Гаровића чардак Моравички Горњи Милановац Прањани Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 151 13/06/1983 СК 530 28/06/1983 Приватна својина Приватно ливе
Зграда окружног начелства Моравички Горњи Милановац Горњи Милановац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК95 24/02/1983 СК 389 7/3/1983 Друштвена својина  
Кућа Лазара Ристовића у селу Драгољу Моравички Горњи Милановац Драгољ Споменик културе Непокретно културно добро СК 252 29/09/2010 СК 2100 26/06/2011 Приватна својина Приватно лице
Кућа Милоша Обреновића Моравички Горњи Милановац Горња Црнућа Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 211 23/12/1993 СК 1078 23/12/1994 Приватна својина Приватно лице
Кућа народног хероја Драгана Јевтића Моравички Горњи Милановац Горњи Милановац Споменик културе Непокретно културно добро СК 67 13/06/1983 СК 490 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа народног хероја Тихомира Матијевића Моравички Горњи Милановац Луњевица Споменик културе Непокретно културно добро СК 67 13/06/1983 СК 489 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа породице Раичевић Моравички Горњи Милановац Дружетићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 108 13/06/1983 СК 506 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа породице Ђорђевић Моравички Горњи Милановац Горњи Милановац Споменик културе Непокретно културно добро СК 140 13/06/1983 СК 520 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Локалитет Дрење на Руднику Моравички Горњи Милановац Рудник Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 33 28/11/2014 АН 188 26/02/2015 Приватна и државна својина  
Локалитет Прљуша на Руднику Моравички Горњи Милановац Рудник Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 35 28/03/2018 АН 193 10/4/2018 Државна својина  
Манастир Враћевшница Моравички Горњи Милановац Враћевшница Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 41 16/02/1982 СК 188 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Јешевац Моравички Горњи Милановац Доња Врбава Споменик културе Непокретно културно добро СК 200 13/03/1992 СК 970 21/06/1992    
Меморијални комплекс „Таковски грм“ Моравички Горњи Милановац Таково Знаменито место Непокретно културно добро од изузетног значаја ЗМ 2 24/10/1990 ЗМ 19 24/04/1991 Друштвена својина  
Средњовековни град Островица Моравички Горњи Милановац Заграђе Споменик културе Непокретно културно добро СК 20 8/2/1982 СК 173 8/2/1982 Опште народна имовина Н.О.О. Рудник
Црква брвнара Моравички Горњи Милановац Прањани Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 50 25/02/1982 СК 204 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Моравички Горњи Милановац Љутовница Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 17 5/2/1982 СК 197 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Моравички Горњи Милановац Таково Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 102 13/06/1983 СК 502 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Рођења Пресвете Богородице у Горњим Бањанима Моравички Горњи Милановац Горњи Бањани Споменик културе Непокретно културно добро СК 245 17/06/2005 СК 1959 4/4/2007 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Моравички Горњи Милановац Брусница Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 199 13/03/1992 СК 969 21/06/1992 СПЦ СПЦ
Црква Св. Саве са звоником и два чардака Моравички Горњи Милановац Шарани Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 84 24/02/1983 СК 381 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Тројице Моравички Горњи Милановац Горњи Милановац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 83 24/02/1983 СК 380 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Грачки крст Моравички Ивањица Градац Споменик културе Непокретно културно добро СК 237 7/3/2002 СК 1663 2/12/2002 Приватна својина Приватно лице
Део градског центра Ивањице Моравички Ивањица Ивањица Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од великог значаја ПКИЦ 4 29/10/1990 ПКИЦ 20 29/10/1990 Мешовита својина  
Кућа Драгомира Поповића у селу Свештици Моравички Ивањица Свештица Споменик културе Непокретно културно добро СК 255 29/09/2010 СК 2103 25/05/2011 Приватна својина Приватно лице
Кућа у којој је живео Венијамин Маринковић Моравички Ивањица Девичи Споменик културе Непокретно културно добро СК 172 3/8/1990 СК 891 29/10/1990    
Споменик мајору Илићу на Јавору Моравички Ивањица Кушичи Знаменито место Непокретно културно добро ЗМ 6 25/02/1998 ЗМ 44 15/01/1999 Друштвена својина  
Црква Преображења Моравички Ивањица Придворица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 76 15/06/1983 СК 494 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Преображења у Дајићима Моравички Ивањица Дајићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 228 30/09/1998 СК 1502 12/10/1998 Друштвена својина  
Црква Св. Кузмана и Дамјана Моравички Ивањица Остатија Споменик културе Непокретно културно добро СК 217 6/5/1995 СК 1121 20/06/1995 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Моравички Ивањица Брезова Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 89 24/02/1983 СК 383 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Моравички Ивањица Косовица Споменик културе Непокретно културно добро СК 120 13/06/1983 СК 508 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква у Ковиљу Моравички Ивањица Смиљевац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 218 30/12/1997 СК 1453 30/12/1997 СПЦ СПЦ
Гробље у Негришорима Моравички Лучани Негришори Споменик културе Непокретно културно добро СК 20 5/11/1993 СК 1062 1/3/1994 Друштвена својина  
Кућа са зидним сликама Бранка Шотре Моравички Лучани Доњи Дубац Споменик културе Непокретно културно добро СК 150 24/02/1983 СК 529 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Лапидаријум у Гучи Моравички Лучани Гуча Споменик културе Непокретно културно добро СК 236 7/3/2002 СК1662 2/3/2002 Друштвена својина  
Манастир свете Тројице Моравички Лучани Дучаловићи Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК88 24/02/1983 СК 382 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Манастир Сретење Моравички Лучани Дучаловићи Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 90 24/02/1983 СК 384 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Налазиште“Градина“ Моравички Лучани Граб Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 20 5/2/1990 АН 91 29/10/1990    
Црква Рођења Пресвете Богородице у Горњим Бањанима Моравички Лучани Горачићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 152 24/02/1983 СК 531 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Ачимовића кућа Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 112 1/3/1983 СК 399 7/3/1983    
Бојовића кућа Моравички Чачак Прислоница Споменик културе Непокретно културно добро СК 239 7/3/2002 СК 1665 2/12/2002 Друштвена својина  
Виноградарски подрум Моравички Чачак Атеница Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 168 8/11/1985 СК675 18/03/1986 Приватна својина Приватно лице
Господар Јованов конак Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 60 13/06/1983 СК 484 28/06/1983 Друштвена својина  
Град Соколица Моравички Чачак Остра Споменик културе Непокретно културно добро СК 121 13/06/1983 СК 509 28/06/1983    
Ерића кућа Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 243 9/6/2003 СК 1673 12/6/2003 Друштвена својина  
Железничка локомотива серије 85-005 са тендером Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 143 13/06/1983 СК 522 23/06/1983    
Зграда Гимназије у Чачку Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 268 18/09/2019 СК 2228 2/10/2019 Јавна својина  
Зграда Окружног начелства у Чачку Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 118 24/02/1983 СК 403 7/3/1983 Друштвена својина  
Зграда Соколског дома у Чачку Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 269 26/05/2020 СК 2237 10/6/2020 Јавна својина  
Кућа народног хероја Милана-Бате Јанковића Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 63 13/06/1983 СК 486 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Зграда уметничке галерије“Надежда Петровић“ Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 247 8/2/2005 СК 1961 4/4/2007 Државна својина  
Зграда Учитељског дома у Чачку Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 223 30/09/1998 СК 1499 12/10/1998 Државној својини  
Кућа Алексе Пушељића Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 191 5/8/1990 СК 901 29/10/1990    
Кућа Мајора Гавриловића Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 185 4/8/1990 СК 905 29/10/1990 Приватна својина Приватно лице
Кућа народног хероја Милице Павловић Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 65 13/06/1983 СК 488 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа народног хероја Ратка Митровића Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 52 13/06/1983 СК 478 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа Радовановића Моравички Чачак Миоковци Споменик културе Непокретно културно добро СК 183 4/8/1990 СК 902 29/10/1990 Приватна својина Приватно лице
Лазаревића чардак Моравички Чачак Пријевор Споменик културе Непокретно културно добро СК 153 13/06/1983 СК 532 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Лужанина кућа Моравички Чачак Миоковци Споменик културе Непокретно култрно добро од великог значаја СК 122 13/06/1983 СК 510 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Манастир Благовештење Моравички Чачак Овчар Бања Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК69 24/02/1983 СК372 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Манастир Вујан Моравички Чачак Прислоница Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 80 24/02/1983 СК 378 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Манастир Никоље Моравички Чачак Рошци Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК68 24/02/1983 СК 371 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Манастир Стјеник Моравички Чачак Бањица Споменик културе Непокретно културно добро СК 177 3/8/1990 СК 896 29/10/1990 СПЦ СПЦ
Манастир Јежевица Моравички Чачак Бањица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 38 16/02/1982 СК 185 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Меморијални комплекс на Љубићу Моравички Чачак Љубић Знаменито место Непокретно културно добро од изузетног значаја ЗМ 5 11/2/1998 ЗМ 42 12/1/1998 Друштвена својина  
Метох манастира Сретење Моравички Чачак Паковраће Споменик културе Непокретно културно добро СК 241 7/3/2002 СК 1667 2/12/2002 СПЦ СПЦ
Порта цркве Успење Пресвете Богородице у Бељини код Чачка Моравички Чачак Чачак Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 32 28/11/2014 АН 187 26/02/2015 СПЦ СПЦ
Римске терме Моравички Чачак Бељина Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 16 5/2/1990 АН 87 29/10/1990 Приватна својина Приватна лица
Римске терме Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК103 13/06/1983 СК 503 28/06/1983    
Родна кућа Владислава Петковића Диса у Заблаћу Моравички Чачак Зааблаће Знаменито место Непокретно културно добро ЗМ 8 25/02/2019 ЗМ 78 8/3/2019 Приватна својина Приватна лица
Сеоски чардак Моравички Чачак Слатина Споменик културе Непокретно културно добро СК 238 7/3/2002 СК 1664 2/12/2002 Друштвена својина  
Спомен костурница погинулим ратницима 1912-1918. године на гробљу Чачку  Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК249 29/09/2010 СК 2097 25/05/2011 Државна својина  
Споменик на Љубићу Моравички Чачак Љубић Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 109 24/02/1983 СК 396 7/3/1983 Друштвена својина  
Стамбени објекти у ул. Светозара Марковића 7 и 9 Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 204 23/12/1992 СК 976 30/12/1992 Приватна својина Приватна лица
Центар за воћарство и виноградарство у Чачку Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно културно добро СК 244 8/6/2005 СК 1960 4/4/2007 Друштвена својина  
Црква Благовештења Моравички Чачак Трнава Споменик културе Непокретно културно добро СК 85 13/06/1983 СК 497 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Вазнесења Христовог Моравички Чачак Чачак Споменик културе Непокретно  културно добро од великог значаја СК 156 13/06/1983 СК 535 29/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Покрова Пресвете Богородице Моравички Чачак Миоковци Споменик културе Непокретно културно добро СК 235 7/3/2002 СК 1661 2/12/2002 СПЦ СПЦ
Чолића кућа Моравички Чачак Вранићи Споменик културе Непокретно културно добро СК 186 4/8/1990 СК 904 29/10/1990 Приватна својина Приватно лице
Виноградарски подрум Верке Лапчевић Расински Александровац Стањево Споменик културе Непокретно кулутно добро СК 166 8/11/1985 СК 673 18/03/1986 Приватна својина Приватно лице
Локалитет у Виткову Расински Александровац Витково Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 3 15/06/1983 АН 27 27/06/1983 Приватна својина Приватна лица
Манастир Дренча Расински Александровац Дренча Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 25 9/2/1982 СК 177 5/4/1982 СПЦ  СПЦ
Манастир Руденица Расински Александровац Руденице Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 24 2/9/1982 СК 176 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Поп Маркова кућа Расински Александровац Александровац Споменик културе Непокретно културно добро СК 175 8/3/1990 СК 894 10/29/1990 Друштвена својина  
Пољана Лукаревина Расински Александровац Дренча Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од великог значаја ПКИЦ 2 6/13/1983 ПКИЦ 9 6/29/1983 Приватна својина Приватна лица
Црква Вазнесења Господњег у Кожетину Расински Александровац Кожетин Споменик културе Непокретно културно добро СК 246 6/17/2005 СК 1958 4/4/2007 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Расински Александровац Велика Врбница Споменик културе Непокретно културно добро СК 234 1/25/2000 СК 1660 12/2/2002 СПЦ СПЦ
Црква Св. Петра и Павла у Јелакцима Расински Александровац Јелакци Споменик културе Непокретно културно добро СК 226 9/30/1998 СК 1503 10/12/1998 СПЦ СПЦ
Манастир Милентија Расински Брус Осредци Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 130 2/24/1983 СК 408 3/7/1983 Друштвена својина  
Средњовековни град Козник Расински Брус Милентија Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 19 2/8/1982 СК 172 4/5/1982 Друштвена својина  
Црква Св. Богородице Расински Брус Боранци Споменик културе Непокретно културно добро СК 167 1/29/1992 СК 958 3/4/1992 СПЦ СПЦ
Црква Св. Петра и Павла Расински Брус Крива Река Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 124 2/24/1983 СК 404 3/7/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Стефана Расински Брус Лепенац Споменик културе Непокретно културно добро СК 21 2/8/1982 СК 174 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Кнез Милетина воденица Расински Варварин Варварин Споменик културе Непокретно културно добро СК 216 5/26/1995 СК 1122 6/20/1995 Приватно власништво Приватно лице
Кућа народног хероја Мирка Томића Расински Варварин Парцане Споменик културе Непокретно културно добро СК 158 6/13/1983 СК 537 6/29/1983 Приватно власништво Приватно лице
Место Варваринске битке и споменик грофу Орурку Расински Варварин Варварин Знаменито место Непокретно културно добро ЗМ 7 12/4/1998 ЗМ 43 1/15/1999 Друштвена својина  
Воденице моравке на Западној Морави Расински Крушевац Кукљин Споменик културе Непокретно културно добро СК 173 8/3/1990 СК 892 10/29/1990    
Грчки шор Расински Крушевац Крушевац Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од великог значаја ПКИЦ 1 6/10/1983 ПКИЦ 8 6/29/1983 Мешовита својина  
Зграда Окружног начелства Расински Крушевац Крушевац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 104 2/24/1983 СК 394 3/7/1983 Друштвена својина  
Зграда Уметничке галерије Расински Крушевац Крушевац Споменик културе Непокретно културно добро СК 181 8/4/1990 СК 900 10/29/1990    
Манастир Наупара Расински Крушевац Наупара Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 40 2/17/1982 СК 187 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Меморијални комплекс „Слободиште“ у Крушевцу Расински Крушевац Крушевац Знаменито место Непокретно културно добро од великог значаја ЗМ 3 6/12/1992 ЗМ 20 6/21/1992 Друштвена својина  
Симића кућа Расински Крушевац Крушевац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 136 6/13/1983 СК 517 6/28/1983 Друштвена својина  
Споменик Косовским јунацима Расински Крушевац Крушевац Споменик културе Непокретно културно добро СК 197 9/6/1991 СК 967 6/21/1992    
Споменички комплекс у селу Бела Вода (гробље, чесма, црква и Милуновића кућа) Расински Крушевац Беле Воде Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро ПКИЦ 14 9/18/2019 ПКИЦ 85 10/2/2019 Мешовита својина  
Црква Лазарица Расински Крушевац Крушевац Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 3 2/3/1982 СК 157 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Катића кућа Расински Трстеник Трстеник Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 61 6/13/1983 СК 485 6/28/1983 Приватна својина Приватно лице
Кућа Милице Ивановић Расински Трстеник Трстеник Споменик културе Непокретно културно добро СК 216 8/2/1990 СК 910 10/29/1990 Приватна својина Приватно лице
Кућа Љубице Милосављевић Расински Трстеник Трстеник Споменик културе Непокретно културно добро СК 193 3/17/1991 СК 952 4/24/1991 Приватна својина Приватно лице
Локалитет „Шупљаја“ Расински Трстеник Пољна Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 19 2/5/1990 АН 90 10/29/1990    
Манастир Велуће Расински Трстеник Велуће Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 23 2/9/1982 СК 175 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Љубостиња Расински Трстеник Прњавор Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 35 2/15/1982 СК 183 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Праисторијско насеље у Страгарима Расински Трстеник Страгари Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 18 2/5/1990 АН 89 10/29/1990    
Средњовековни град Расински Трстеник Грабовац Споменик културе Непокретно културно добро СК 62 2/24/1983 СК 370 3/7/1983    
Црква Св. арханђела Гаврила Расински Трстеник Горњи Рибник Споменик културе Непокретно културно добро СК 167 11/8/1985 СК 674 3/18/1986 СПЦ СПЦ
Средњовековни град Сталаћ Расински Ћићевац Сталаћ Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 15 2/4/1982 СК 169 4/5/1982 Друштвена својина  
Црква Св. Арханђела Расински Ћићевац Сталаћ Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 184 8/4/1990 СК 903 10/29/1990 СПЦ СПЦ
Црква Св. Духа Расински Ћићевац Сталаћ Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 206 9/30/1993 СК 1063 3/1/1994 СПЦ СПЦ
Црква Св. Марка Расински Ћићевац Јаковац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 128 6/28/1983 СК 513 6/28/1983 Приватна својина Приватно лице
Црква Св. Николе Расински Ћићевац Браљина Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 203 12/23/1992 СК 975 12/30/1992 СПЦ СПЦ
Црква Св. Јована Расински Ћићевац Стеванац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 127 6/13/1983 СК 512 6/28/1983 СПЦ СПЦ
Вила „Авала“ у Врњачкој Бањи Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 258 11/28/2014 СК 2175 5/22/2015 Државна својина  
Вила „Ми Ла“ у Врњачкој Бањи Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 259 11/28/2014 СК 2176 5/22/2015 Државна својина  
Вила „Палас“ у Врњачкој Бањи Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 260 11/28/2014 СК 2177 5/22/2015 Државна својина  
Дворац Белимарковића Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 91 2/24/1983 СК 385 3/7/1983 Друштвена својина  
Зграда“Задужбина Лазара Стојадиновића“ Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 261 3/28/2018 СК 2197 4/10/2018 Државна својина  
Капела Белимарковића у Врњачкој Бањи Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 248 9/29/2010 СК 2096 5/25/2011 Државна својина  
Неолитско насеље Лађариште Рашки Врњачка Бања Врњци Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 29 1/15/1999 АН 129 1/15/1999 Приватна својина Приватна лица
Спомен парк Попина у Штулцу Рашки Врњачка Бања Штулац Знаменито место Непокретно културно добро ЗМ 9 9/18/2019 ЗМ 79 10/2/2019 Мешовита својина  
Црква Св. Саве Рашки Врњачка Бања Грачац Споменик културе Непокретно културно добро СК 233 1/25/2000 СК 1659 12/2/2002 СПЦ СПЦ
Чајкино брдо Рашки Врњачка Бања Врњачка Бања Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од великог значаја ПКИЦ 5 2/1/1990 ПКИЦ 21 10/29/1990 Мешовита својина  
Аџића кућа. Ул. Цара Душана 39 Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 123 6/10/1983 СК 511 6/28/1983 Друштвена својина  
Богородичина црква Рашки Краљево Долац Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 27 2/10/1982 СК 179 4/5/1982 Државна својина  
Горња испосница Св. Саве Рашки Краљево Савово Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 160 7/23/1985 СК 667 3/18/1986 СПЦ СПЦ
Господар Васин конак Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 57 6/13/1983 СК 482 6/28/1983 СПЦ СПЦ
Доња испосница Св. Саве Рашки Краљево Савово Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 161 7/23/1985 СК 668 3/18/1986 СПЦ СПЦ
Зграда Основне школе „Четврти краљевачки батаљон“ Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 110 2/24/1983 СК 397 3/7/1983 Друштвена својина  
Зграда старе школе у Ушћу Рашки Краљево Ушће Споменик културе Непокретно културно добро СК 250 9/29/2010 СК 2098 5/25/2011 Државној својини  
Комплекс Пољопривредне школе „Др Ђорђе Радић“ у Краљеву Рашки Краљево Краљево Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро ПКИЦ 11 3/7/2018 ПКИЦ 75 5/22/2015 Државна својина  
Кућа Божића у Краљеву Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 220 2/26/1998 СК 1496 10/12/1998 Приватна својина Приватно лице
Кућа Марковића у Краљеву Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 222 10/12/1998 СК 1493 10/12/1998 Приватна својина Приватно лице
Кућа народног хероја Живана Маричића Рашки Краљево Крушевица Споменик културе Непокретно културно добро СК 48 2/25/1982 СК 196 4/6/1982 Приватна својина Приватно лице
Кућа Новаковића у Краљеву Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 262 3/28/2018 СК 2198 4/10/2018 Приватна својина Приватно лице
Кућа Перише Дамљановића Рашки Краљево Дражиниће Споменик културе Непокретно културно добро СК 188 8/4/1990 СК 907 10/29/1990 Приватна својина Приватно лице
Кућа Петровића у Краљеву Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 221 10/12/1998 СК 1498 10/12/1998 Приватна својина Приватно лице
Манастир Жича Рашки Краљево Крушевица Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 5 2/3/1982 СК 159 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Студеница Рашки Краљево Брезова Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 4 2/3/1982 СК 158 4/5/1982 СПЦ СПЦ
Окућница Славка Радојичића у Ласцу Рашки Краљево Лазац Споменик културе Непокретно културно добро СК 231 9/30/1998 СК 1501 10/12/1998 Приватно власништво Приватно лице
Римокатоличка црква светог Михаела Арканђела са Жупним двором у Краљеву Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 265 9/18/2019 СК 2225 10/2/2019 РКЦ РКЦ
Сеничића кућа Рашки Краљево Печеног Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 516 6/13/1983 СК 516 6/28/1983 Приватна својина Приватно лице
Спомен парк Рашки Краљево Краљево Знаменито место Непокретно културно добро од изузетног значаја ЗМ 4 6/13/1983 ЗМ 12 3/20/1986 Друштвена својина  
Споменик српским ратницима 1912-1918 Рашки Краљево Церје Споменик културе Непокретно културно добро СК 163 08/11/1885 СК 670 18/03/1986 Друштвена својина  
Средњовековни град Маглич Рашки Краљево Маглич Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 14 4/2/1982 СК 168 5/4/1982 Друштвена својина  
Црква Богојављења у Врдилима Рашки Краљево Врдила Споменик културе Непокретно културно добро СК 224 30/09/1998 СК 1504 12/10/1998 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Рашки Краљево Врба Споменик културе Непокретно културно добро СК 22 8/2/1982 СК 198 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква брвнара Рашки Краљево Цветке Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 37 16/02/1982 СК 203 6/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква Св. Алексија Рашки Краљево Милиће Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 215 8/2/1995 СК 1083 23/02/1995 СПЦ СПЦ
Црква Св. Катарине Рашки Краљево Тадење Споменик културе Непокретно културно добро СК 208 7/12/1994 СК 1077 23/12/1994 Друштвена својина  
Црква Св. Николе Рашки Краљево Рудно Споменик културе Непокретно културно добро СК 29 11/2/1982 СК 181 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Рашки Краљево Река Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 28 10/2/1982 СК 180 5/4/1982    
Црква Св. Николе Рашки Краљево Ушће Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 169 8/11/1985 СК 676 18/03/1986 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Железница Рашки Краљево Тадење Споменик културе Непокретно културно добро СК 214 7/2/1995 СК 1082 23/02/1995 Друштвена својина  
Црква Св.Тројице Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 111 24/02/1983 СК 398 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Ђорђа Рашки Краљево Врх Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 26 10/2/1982 СК 178 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Црквина у Горњој Рибници Рашки Краљево Рибница Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 28 25/02/1998 АН 130 15/01/1999 Приватна својина Приватно лице
Чардак Подгорац Игрутина Рашки Краљево Тавник Споменик културе Непокретно културно добро СК 174 3/8/1990 СК 893 29/10/1990 Приватна својина Приватно лице
Чаршија са тргом Рашки Краљево Краљево Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро ПКИЦ 9 24/10/1990 ПКИЦ 25 24/04/1991 Мешовита својина  
Швапчића кућа Рашки Краљево Краљево Споменик културе Непокретно културно добро СК 139 24/02/1983 СК 411 7/3/1983 Друштвена својина  
Алтун-алем џамија Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 205 21/01/1993 СК 978 5/3/1998 Исламска заједница у Србији Исламска заједница у Србији
Амир-агин хан Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 55 24/02/1983 СК 368 7/3/1983 Мешовита својина  
Богородичина црква Рашки Нови Пазар Ковачево Споменик културе Непокретно културно добро СК 113 24/02/1983 СК 400 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Велико гробље-Парице Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 116 24/02/1983 СК 401 7/3/1983 Државна својина ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ МУФТИЈСТВО САНЏАЧКО
Гробље Газилар са турбетом Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 117 24/02/1983 СК 402 7/3/1983 Државна својина ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ МУФТИЈСТВО САНЏАЧКО
Зграда „Митрополије“ Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 180 3/8/1990 СК 899 29/10/1990 Државна својина СПЦ
Зграда Музеја „Рас“ Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 244 9/6/2003 СК 1672 12/6/2003 Државна својина  
Зграда Старог суда Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 178 3/8/1990 СК 897 29/10/1990 Друштвена својина  
Курт-Челебијина џамија Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 114 24/02/1983 СК 365 7/3/1983 Приватна својина Исламска заједница у Србији
Лејлек џамија Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 135 24/02/1983 СК 410 7/3/1983 Приватна својина Исламска заједница у Србији
Локалитет Градина Рашки Нови Пазар Постење Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 21 16/11/1990 АН 96 24/04/1991 Приватна својина Приватна лица
Манастир Св. Варваре на Рељиној Градини Рашки Нови Пазар Лукоцрево Споменик културе Непокретно културно добро СК 263 18/09/2019 СК 2223 2/10/2019 Приватна својина Приватна лица
Манастир Сопоћани Рашки Нови Пазар Дољани Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 2 3/2/1982 СК 156 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Ђурђеви Ступови Рашки Нови Пазар Врболази Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 1 3/2/1982 СК 155 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Новопазарска тврђава Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 11 4/2/1982 СК 165 5/4/1982 Друштвена својина  
Новопазарска тврђава са старом чаршијом и комплексом око Алтин-алем џамије Рашки Нови Пазар Нови Пазар Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од изузетног значаја ПКИЦ 6 1/2/1990 ПКИЦ 22 29/10/1990 Мешовита својина  
Петрова црква Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 30 11/2/1982 СК 182 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Споменичко подручје Старог Раса Рашки Нови Пазар Нови Пазар Просторно културно-историјска целина Непокретно културно добро од изузетног значаја ПКИЦ 8 1/2/1990 ПКИЦ 24 20/10/1990 Мешовита својина  
Средњовековна некропола са остацима цркве Рашки Нови Пазар Нови Пазар Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 12 5/3/1986 АН 68 20/03/1986 Приватна својина Приватна лица
Средњовековни град Рас Рашки Нови Пазар Себечево Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 155 13/06/1983 СК 534 29/06/1983 Друштвена својина  
Средњовековни град Јелеч Рашки Нови Пазар Грубетиће Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 12 4/2/1982 СК 166 5/4/1982 Друштвена својина  
Стари хамам у Новом Пазару Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 97 24/02/1983 СК 390 7/3/1983 Друштвена својина  
Стари хамам у Новопазарској Бањи Рашки Нови Пазар Новопазарска Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 98 24/02/1983 СК 391 7/3/1983    
Терме у Новопазарској Бањи Рашки Нови Пазар Новопазарска Бања Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 1 15/06/1983 АН 25 27/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Туристички дом Рашки Нови Пазар Дољани Споменик културе Непокретно културно добро СК 212 11/5/1994 СК 1079 23/12/1994 Друштвена својина  
Управна зграда „УНИПРОМА“ Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 179 3/8/1990 СК 898 29/10/1990 Друштвена својина  
Хаџи Хуремова џамија са гробљем Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 115 24/02/1983 СК 366 7/3/1983 Приватна својина Приватно лице
Црква Лазарица Рашки Нови Пазар Попе Споменик културе Непокретно културно добро СК 213 7/2/1995 СК 1081 23/02/1995 Јавна својина  
Црква Св. Димитрија Рашки Нови Пазар Јаначко Поље Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја CK 82 24/02/1983 СК 379 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Лазара Рашки Нови Пазар Живалићи Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 100 24/02/1983 СК 393 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Марине-Мариница Рашки Нови Пазар Дојиновићи Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 93 24/02/1983 СК 387 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Рашки Нови Пазар Штитаре Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 92 24/02/1983 СК 386 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 182 4/8/1990 СК 666 18/03/1986 СПЦ СПЦ
Црква Св. Петра и Павла Рашки Нови Пазар Попе Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 94 24/02/1983 СК 388 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци Рашки Нови Пазар Алуловиће Споменик културе Непокретно културно добро СК 266 18/09/2019 СК 2226 2/10/2019 СПЦ СПЦ
Јеврејско Гробље Рашки Нови Пазар Нови Пазар Споменик културе Непокретно културно добро СК 201 18/05/1992 СК 971 21/06/1992 Друштвена својина  
Курсулића кућа Рашки Рашка Рашка Споменик културе Непокретно културно добро СК 192 15/03/1991 СК 950 24/04/1991 Јавна својина  
Кућа Радомира Вујанца Рашки Рашка Градац Споменик културе Непокретно културно добро СК 149 13/06/1983 СК 528 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Локалитет „Зајачак“ Рашки Рашка Кремиће Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 30 28/05/2003 АН 138 12/6/2003    
Локалитет Ланиште у селу Корлаће код Рашке Рашки Рашка Корлаће Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 34 23/03/2018 АН   192 10/4/2018 Приватна својина Приватно лице
Манастир Градац Рашки Рашка Градац Споменик културе Непокретно културно добро од изузетног значаја СК 6 3/2/1982 СК 160 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Манастир Кончулић (црква Св. Николе) Рашки Рашка Кончулић Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 101 13/06/1983 СК 501 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Ново купатило у Јошаничкој Бањи Рашки Рашка Јошаничка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 227 30/09/1998 СК 1495 12/10/1998 Друштвена својина  
Средњовековни град Брвеник са црквом Св. Николе Рашки Рашка Бела Стена Споменик културе Непокретно културно добро СК 207 16/01/1995 СК 1080 23/02/1995 Друштвена својина  
Старо купатило у Јошаничкој Бањи Рашки Рашка Јошаничка Бања Споменик културе Непокретно културно добро СК 225 30/09/1998 СК 1494 12/10/1998 Друштвена својина  
Црква Нова Павлица Рашки Рашка Павлица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 16 5/2/1982 СК 170 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Рашки Рашка Баљевац Споменик културе Непокретно културно добро СК 96 13/06/1983 СК 500 28/06/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Николе Рашки Рашка Шумник Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 105 24/02/1983 СК 395 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Св. Петке Рашки Рашка Трнава Споменик културе Непокретно културно добро СК 99 24/02/1983 СК 392 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црква Стара Павлица Рашки Рашка Павлица Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 18 8/2/1982 СК 171 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Кућа народног хероја Богољуба Чукића Рашки Тутин Источни Мојстир Споменик културе Непокретно културно добро СК 70 13/06/1983 СК 491 28/06/1983 Приватна својина Приватни власник
Манастир Црна Река Рашки Тутин Рибариће Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 36 15/02/1982 СК 184 5/4/1982 СПЦ СПЦ
Остаци цркве и гробља у Пископовцима Рашки Тутин Пископовце Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 26 20/02/1998 АН 125 15/01/1999    
Пећинска црква у Паљеву Рашки Тутин Паљево Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 22 15/03/1991 АН 95 24/04/1991 Приватна својина Приватно лице
Смолућска пећина Рашки Тутин Смолућа Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 24 20/02/1998 АН 126 15/01/1999 Мешовита својина  
Хамзагића кућа Рашки Тутин Тутин Споменик културе Непокретно културно добро СК 145 13/06/1983 СК 524 28/06/1983 Приватна својина Приватно лице
Црква Св. Петра и Павла Рашки Тутин Тутин Споменик културе Непокретно културно добро од великог значаја СК 59 24/02/1983 СК 369 7/3/1983 СПЦ СПЦ
Црквина у Тутину Рашки Тутин Жупа Археолошко налазиште Непокретно културно добро АН 25 20/02/1998 АН 127 15/01/1999 Друштвена својина  

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.