Студеница – обнова дрвеног моста у Горњој испосници

Напредује обнова дрвеног моста у Горњој испосници  

Аутор: СтуденицаИнфо

Објављено под БАНЕРИ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Студеница – обнова дрвеног моста у Горњој испосници

Археолошка истраживања на Голији

Екипа Завода за заштиту споменика културе Краљево завршила је са археолошким истраживањима на планини Голији. Истраживања су финансирана средствима ЈП Србија шуме – Парк природе Голија и у овој кампањи су радови били сконцентрисани на три локалитета: Градина у селу Велење, Петров крш у селу Градац и  Старо гробље у селу Биниће. Први резултати су дали довољно аргумената за наставак радова на Голији чији крајњи циљ је стављање ових археолошких добара у туристичку понуду планине.

Објављено под БАНЕРИ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Археолошка истраживања на Голији

ВЕЛИКА РУСКО-СРПСКА ИЗЛОЖБА У ГАБОНУ

Либрвилске новине ових дана пишу о великој изложби руских уметника, међу којима су и радови нашег сликара Ивана Милуновића, у Музеју савремене уметности у престоници државе Гaбон. Изложба је организована од 10. до 12. марта 2018. године, под покровитељством Министарства културе, уметности и традиција, Академије ликовних уметности Руске Федерације преко Амбасаде у Габону и Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО). Након изложбе, седам радова руских уметника и један рад Ивана Милуновића биће део сталне поставке Музеја савремене уметности Габона.

Објављено под БАНЕРИ, ИЗЛОЖБЕ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на ВЕЛИКА РУСКО-СРПСКА ИЗЛОЖБА У ГАБОНУ

Изложба о средњовековним стећцима отворена у галерији Завода за заштиту споменика културе Краљево

У четвртак 01.02.2018. у Галерији Завода за заштиту споменика културе у Краљеву отворена је изложба Стећци Босне, Херцеговине, Србије и Црне Горе, ауторке Мирјане Вукасовић, документаристкиње Музеја у Перасту.
Стећци, као надгробна обележја карактеристични су за простор централног Балкана, у периоду од 13. до почетка 16. века. Начин украшавања и очуване декорације чине их вредним уметничким делима, а натписи представљају изузетну историјску вредност, јер су поуздани за њихово датовање. На њима је евидентирано мноштво ћириличних натписа у којима се наводе српска народна имена. Вредност средњовековних надгробних споменика међународно је потврђена на Самиту УНЕСКО-а у Истанбулу 2016. године, када је прихваћена заједничка номинација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Србије и средњовековна камена надгробна обележја – стећци уписани на Листу светске културне и природне баштине.
Изложба ће бити отворена за посетиоце до краја фебруара месеца 2018.

Стећци наш део универзалне културне баштине-Дневни лист Данас

 

Објављено под БАНЕРИ, ИЗЛОЖБЕ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Изложба о средњовековним стећцима отворена у галерији Завода за заштиту споменика културе Краљево

У Москви је отворена српско-руска изложба под називом ,,Взаимодействие структур“

Дана 27.12.2017. године, у градској галерији „На Каширке” у Москви (Русија)
отворена је заједничка изложба цртежа српског сликара Ивана Милуновића и руског сликара Игора Ширшкова. Отварање ове међународне изложбе са симболичним називом Интеракција структура представља наставак успешне сарадње ове две земље. Креативна комуникација Србије и Русије већ дуго и континуирано доприноси развоју културног дијалога и размени знања и искустава уметника.

  

 

Објављено под БАНЕРИ, ИЗЛОЖБЕ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на У Москви је отворена српско-руска изложба под називом ,,Взаимодействие структур“

Изложба о надгробним споменицима у Драгачеву, општина Лучани

У Галерији Завода за заштиту споменика културе Краљево је у четвртак 21.12.2017. отворена излозба о надгробним споменицима на гробљу у селу Негрисори у Драгачеву, општина Лучани. Ови споменици су изузетно вредно културно наслеђе које сведочи о континуитету насељавања на простору Драгачева и чини део националног идентитета. Споменици су чувени и шире од простора Драгачева, а у науци су познати као драгачевски тип. Нарочито се по значају, уметничкој и занатској вредности истичу они настали у 19. веку, када су мајстори каменоресци свој занат издигли на ниво уметничког стварања. Ове године Завод је реализовао пројекат хитних конзерваторских радова на неколико споменика и уређење гробља, а овом излозбом се вредно наслеђе и резултати рада Завода презентују јавности.
Излозба ће бити отворена до краја јануара месеца 2018.

 

 

Објављено под ИЗЛОЖБЕ | Коментари су искључени на Изложба о надгробним споменицима у Драгачеву, општина Лучани

Конзерваторско рестаураторски радови на остацима Пирга у манастиру Студеница

У манастиру Студеница у четвртак 12.10.2017. године одржана је конференција за новинаре ради презентовања радова који се изводе у комплексу манастира. Током археолошких истрживања 2013.године откривени су остаци пирга, куле из прве половине XV века, који сведочи о развоју манастира у периоду средњовековне српске државе. Радови који су сад у току, а који се финансирају из буџета Министарства културе и информисања Републике Србије, очекује се комплетно откривање пирга и његова конзервација, како би се остаци адекватно заштитили и презентовали.

 

Објављено под БАНЕРИ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Конзерваторско рестаураторски радови на остацима Пирга у манастиру Студеница

Пројекат ,,Голија – прелаз од планирања ка развоју“

Информација о пројекту

Голија-прелаз од планинарења ка развоју

Пројекат „Голија — прелаз од планирања ка развоју“ који се реализује током 2017. године има за циљ да створи услове за одрживи развој Парка природе „Голија“.

Средњерочни ефекти овог пројекта су изградња кључних инфраструктурних коридора неопходних за развој Голије, спровођење развојних политика у туризму, запошљавању, руралном развоју и екологији али и очување локалног природног и културног наслеђа.
Пројекат је иницирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије а реализацију спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге, имплементациони партнер развојног програма Европски ПРОГРЕС(1) који финансирају Европска унија и Влада Швајцарска. Вредност пројекта је 350.000 евра, од чега је учешће Европског ПРОГРЕСа 300.000, а Министарства 50.000 евра.
Реализација пројекта „Голија — прелаз од планирања ка развоју“ обухвата:

Израду планова детаљне регулације за инфраструктурне коридоре на територији свих пет локалних самоуправа(2) на подручју Парка природе „Голија“. Планови ћe омогућити решавање имовинско-правног статуса земљишта за јавне намене и омогућити издавање локацијских услова за изградњу инфаструктурних система.

Тренутни статус активности: планови су у фази спровођења јавног увида Нацрта планова.

Дефинисање модела општег управљања развојем Парка природе „Голија“ и унапређења локалног туризма. Заинтересоване стране договориће модел у складу са националним правним и институционалним оквиром, као и локалним контекстом.

Тренутни статус активности: потписан је уговор са конзорцијумом који треба да предложи моделе развоја Парка природе „Голија“ и управљања туристичком дестинацијом. Почетна анализа могућих модела управљања је у фази израде

Израда акционог плана за развој Парка природе „Голија“ који ће, у циљу одрживог развоја туризма и очувања биодиверзитета, дефинисати стратешке, средњорочне циљеве и пројекте од значаја за активирање ендогених потенцијала Голије.

Тренутни статус активности: израда SWOT анализе је у току.

Спровођење кампање подизања свести о значају развијања партнерстава и сарадње између различитих нивоа управљања, приватног сектора и друштвених група, са циљем активирања туристичких потеницаја и општег развоја Парка природе „Голија“.

Тренутни статус активности: иницијални промотивни догађај је у припреми. Студијско путовање ћe бити организовано током септембра 2017. године.
Ове активности ћe дефинисати циљеве, приоритете и одговорности заинтересованих страна, приоритизовати финансирање пројеката кроз различите изворе и моделе, али и обезбедити ефикасније коришћење — домаћих, донаторских и других средстава. Кључну yлory у овом процесу ћe поред Министарства имати и међуресорна радна група(3) за реализацију пројекта установљавања ски центра Голија као пројекта од значаја за развој националног ryризма и равномерног регионалног развоја.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
(1)Пројекат одобрен 10. авryста 2016. у Врању на другом годишњем састанку управног одбора Ееропског ПРОГРЕС-а

(2)Пет локалних самоуправа на подручју Парка природе „Голија“: Рашка, Ноеи Пазар, Ивањица, Краљево, Сјеница

(3)Чланови радне групе су представници Министарства трговине, туризма и тепекомуникација; Министарства грађевинарства, cao6pahaja и инфраструктуре; Министарства рударства и енергетике; Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства финансија; Министарства пољопривреде и заштите жиеотне средине; ЈП „Скијапишта Србије“; ЈП „Електропривреда Србије“; ЈВП „Србијаводе“; ЈП „Путеви Србије“; Завода за заштиту природе Србије; Завода за заштиту споменика културе у Краљеву; Агенције за заштиту животне средине; Града Краљева и Новог Пазара; Општине Рашка; Општине Ивањица; Туристичке организације општине Сјеница и програма Европски ПРОГРЕС
Програм финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије, а спроводи УНОПС у сарадњи са 34 локалне самоуправе југоисточне и југозападне Србије www.evropskiprogres.org

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

У периоду од 10-16 септембра 2017. године Иван Милуновић, вд директора Завода, посетио је Италију, као члан радне групе Пројекта. Том приликом одржани су састанци са представницима Националних паркова Foreste Casentinesi (NPFC), Monti della Laga (NPGS), Abruzzo Lazio e Molise (NPALM) и представницима Министарства заштите животне средине, копна и мора Италије, ради упознавања са примерима добре праксе у Италији и формирања стратегија заштићеног подручја парка природе Голија.

Објављено под БАНЕРИ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Пројекат ,,Голија – прелаз од планирања ка развоју“

Oтпочели конзерваторско рестаураторски радови у оквиру Спомен парка у Чачку и Спомен костурници у Прељини

Отпочели су конзерваторско рестаураторски радови у оквиру Спомен парка у Чачку и Спомен костурнице у Прељини.

Завод за заштиту споменика културе Краљево почео је радове на реконструкцији Спомен парка у Чачку и Спомен костурнице у Прељини. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрило је средства Заводу за заштиту споменика у износу од око 20.000.000,оо динара за реконструкцију спомен – обележја на територији Чачка, Краљева, Врњачке Бање и Рашке.

Од тог износа, 6 милиона и 600 хиљада динара намењено је реконструкцији Спомен парка борбе и победе у Чачку и Спомен костурние у Прељини.

Одобрена средства довољна су само за санацију и реконструкцију Меморијала, док ће средства за скулптуре у Прељини, које су однете са овог спомен – места, бити финансирана од накнадно добијених средстава за које се буде аплицирало.

Према речима, Ивана Милуновића, в.д. директора Завода за заштиту споменика културе Краљево, споменици су оштећени због нередовног одржавања, али и због несавесног понашања појединаца.

Градоначелник Чачка, Милун Тодоровић, рекао је да ће ова опредељена средства вратити стари сјај споменицима палим борцима којима све данашње генерације треба да буду захвалне. Он је додао да је од укупно 6. 600.000 динара за Спомен коструницу у Прељини опредељено 1.600.000, док је за Спомен парк на Топаловом брду 4.000.000 динара.

Иван Милуновић, в. д. директора краљевачког Завода за заштиту споменика, каже да ће радови бити окончани на јесен ове године.

Подсетимо, Спомен парк на Топаловом брду лежи на површини од 36 хектара и састоји се од два дела: Меморијални део и излетиште. У Меморијалном делу налазе се посмртни остаци 4650 бораца.

У Прељини је сахрањено 154 борца.

Ни један ни други споменик није нити рестауриран нити конзервиран откако је направљен.

 

Објављено под БАНЕРИ, НАСЛОВНА | Коментари су искључени на Oтпочели конзерваторско рестаураторски радови у оквиру Спомен парка у Чачку и Спомен костурници у Прељини